Zvýšení podílu na trhu formou převzetí zavedené firmy

Vaše obchodní firma roste, máte zajištěn určitý podíl na trhu v daném regionu a přemýšlíte o expanzi?
Samozřejmě, že jednou z možností je vstupovat do dalších regionu formou zakládání poboček, shánění kvalifikovaných pracovníků a soutěžením s etablovanými místními podnikateli. Je však více než pravděpodobné, že soutěžením s více konkurenty spíše dojde ke snížení marží a že problémy spojené s etablováním nových poboček celou expanzi velmi prodraží.

Ušetřete náklady na expanzi

Získáním zavedené firmy, např. tím, že převezmete firmu, která hledá nástupce, můžete rovnou vstoupit na daný trh, získat zavedenou strukturu a klientelu. Při rozhodování o akvizici je samozřejmě důležité, abyste mohl dostatečně přesně rozhodnout, jakou výši investice a v jakém časovém horizontu si můžete dovolit, aby se její návratnost pohybovala v rozmezí, které považujete za výhodné. Při posuzování business modelu je samozřejmě nutné vycházet ze synergií, kterých můžete dosáhnout v oblasti managementu a fixních nákladů vůbec. Při dobré přípravě a provedení je pravděpodobnost úspěchu velmi vysoká a návratnost bývá zpravidla v řádu několika málo let.

Využijte velikosti k získání lepších nákupních podmínek

Akvizicí zavedených obchodních firem můžete získat velmi rychle další podíly na trhu a tím i větší objemy nákupů od Vašich dodavatelů. Toto zpravidla přináší lepší ceny a tím pádem i lepší marži.

Získáním dalších poboček se samozřejmě také dostanete do blízkosti řady dalších potenciálních či existujících odběratelů a můžete tak zlepšit i celkové logistické zajištění Vaší činnosti.

Z naší zkušenosti víme, že akvizice nových firem Vám také umožní využít oblastí, ve kterých mohou být lépe organizovaní, případně naopak využít Vašich zkušeností v některých oblastech pro zlepšení jejich výkonu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup