Investování do korporátních dluhopisů

Nechcete, aby vám peníze zahálely na některém ze spořicích účtů, ale zároveň nejste finanční specialista a nechcete zbytečně riskovat? Abyste investovali do korporátních dluhopisů, nemusíte být finanční specialista, a přesto můžete své finanční prostředky zhodnotit. Je důležité vybrat prověřenou společnost s uspokojivými hospodářskými výsledky. A podle čeho konkrétní společnost vybrat?

Státní versus korporátní dluhopisy?

Korporátní dluhopisy jsou určitou obdobou dluhopisů státních, ale vydávají je soukromé společnosti. Prostřednictvím získaných financí pak investují do svého rozvoje a do rozvoje nových projektů. Aby se lépe prosadily na trhu a byly konkurenceschopnější. Vy v pravidelných intervalech inkasujete sjednané úroky a na konci předem domluveného období dostáváte svou počáteční investici zpět. U státních dluhopisů je to stejné, ale úročení není zdaleka tak zajímavé.

Výše úroku u korporátních dluhopisů

Ano, je to tak. U korporátních dluhopisů jsou úroky mnohem vyšší a vy tak můžete vydělat a nepokrýváte jenom inflaci. Abyste minimalizovali riziko, že o své peníze přijdete, je dobré se o společnosti, která dluhopisy vydává, dozvědět co nejvíce. Důležitým faktorem také je, zda emitující společnost disponuje prospektem cenného papíru schváleným Českou národní bankou či nikoliv, neboť v případě, že emitující společnost takovým prospektem disponuje, si můžete být jisti, že taková společnost před Vámi nemůže skrývat své plány a hospodářské výsledky.

Do jaké společnosti investovat?

Své finanční prostředky můžete zhodnotit prostřednictvím české společnosti a jejich dluhopisů EMTC – Czech a. s. Tato společnost je stabilní, má za sebou dlouhou historii a velmi zajímavé a úspěšné projekty. Možná jste už slyšeli o vzdělávací aplikaci Lipa Land. Možná tablety v rukou dětí nepreferujete, nicméně v dnešní době je obtížné se moderním technologiím zcela vyhnout, proto pokud už je to nutné, jsou lepší edukativní interaktivní hry, které mají pro dítě přínos. Na vývoji těchto her neustále pracuje mnoho odborníků z řad pedagogů i programátorů. V současné době je aplikace dostupná již ve 4 jazycích a další jazykové lokalizace jsou připravovány. Nebo pracovní portál Airjobs, který pomáhá vyhledávat vhodné zaměstnance i zaměstnavatele. I na rozvoji těchto projektů se můžete prostřednictvím dluhopisů EMTC podílet. Veškeré potřebné informace naleznete na stránkách www.emtc.cz v sekci pro investory.

 

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup