Bezpečí s profesionální ostrahou

Jestliže potřebujete ochránit svou či jinou osobu, majetek, či nějaký objekt, je právě ostraha to pravé pro vás. Jejím prioritním úkolem je chránit vše již zmíněné před násilím ze všech možných stran, před poškozením, stejně tak vandalismem nebo také zneužitím.

Ostrahu můžeme rozdělit podle mnoha hledisek. Například podle předmětu nebo jejího vykonavatele. Samotná činnost ostrahy může být vykonávánu buď státními složkami jako je například policie, armáda nebo její speciální složky, tak i prostřednictvím soukromých podnikatelských subjektů neboli bezpečnostních agentur.

Podnikatelské subjekty, nebo také bezpečnostní agentury mají jako svou hlavní obchodní činnost nejčastěji ostrahu osob, majetku a také objektů. Pro svou činnost musí získat koncesi vydanou Živnostenským úřadem, která je podmíněna mnoha faktory a podmínkami.

topsecurityOstraha podle předmětu

Osoby

Tato forma ochrany může být buď ve formě osobních strážců, což můžeme vidět například u politických návštěv ze zahraničí, nebo i známých osobností. Druhou formou ochrany osob je ochrana jejích právních zájmů.

Majetku

Jedná se o ochranu majetku jak v podobě movité, tak i nemovité věci. Ochrana majetku může mít podobu jak fyzické ostrahy, s využitím buď uniformovaných, nebo civilně oblečených strážců. Druhou možností je ochrana na dálku, kdy je využito speciálních elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), nebo také elektronických požárních systémů (EPS). Díky pultu centrální ochrany (PSO), na který jsou tyto dálkové systémy napojeny, se jedná o jeden z nejvyužívanějších druhů ochrany majetku.

Objektu

Ostraha objektů je velmi podobná té majetku. Proto je také podřízena stejným pravidlům. Využít se může jak fyzické ochrany, kterou vykonávají strážci pravidelnými pochůzkami, nebo také dálkové elektronické kontroly. Kromě ochrany objektů, zajišťuje ostraha také zajištění pořádku například při veřejných shromážděních, sportovních akcích a jiných společenských akcích, stejně jako i vyhodnocení možného rizika.

Pult centrální ochrany

PCO, nebo také pult centrální ochrany je kontrolním stanovištěm, které je centrálním bodem elektronických zabezpečovacích systému. Jsou zde sbírána data, která se následně ukládají a vyhodnocují. Pokud dojde k narušení hlídaného objektu, dochází k realizaci smluvně stanovené reakce, tedy okamžitý výjezd zásahové jednoty, kontaktování o této situaci policii a samozřejmě také samotného majitele objektu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup