Nábor zaměstnanců začíná již v cizině

V dnešní době je stále zájem o zahraniční zaměstnance. Po známém režimu Ukrajina, je nyní k dispozici obdobný projekt. Nyní se týká pracovních sil přímo z Filipín. Tito zahraniční pracovníci jsou velice žádaní i přes náročnou administrativu především kvůli pověstné stálosti a pracovitosti.

Pečlivost a preciznost jim rozhodně není cizí. Prim hraje i to, že jsou většinou dobře jazykově vybaveni. Angličtina je tedy dobrým standardem Filipínských zaměstnanců.

Jak vlastně tento projekt funguje?

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro nábor zaměstnanců z Filipín, je nutné se obrátit na prověřenou a kvalitní pracovní agenturu. Ta umožní legální zajištění pracovníků přímo z Filipín a vyřízení potřebné administrativy.

Agentura by měla garantovat maximální rychlost relokace pracovníků a zkoordinování všech důležitých kroků (povolení k pobytu, zaměstnanecká karta, pracovní vízum …). Agentura zajišťuje a vybírá uchazeče přímo v dané zemi, náborové centrum tedy Filipínci podstupují ve své domovině. Jsou obeznámení s všeobecnými podmínkami pracovního procesu v České republice.

Zaměstnanec na druhou stranu získá již prověřené pracovníky z požadovaných oborů. Pracovní agentura je tedy důležitým mezičlánkem v této nové formě zaměstnávání cizinců v naší republice. Jedná se o již prověřený projekt a mnoho zaměstnavatelů mu dává přednost. Záruka kvality služeb je zajištěna.

Splnění podmínek pro příjem žádosti

Žádost o pracovníky z Filipín musí prvotně schválit Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Je určen pro firmy, které působí na obchodním poli minimálně dva roky, oblast výroby nebo služeb.

Zaměstnavatel zaměstnává nejméně 6 pracovníků a nevznikly mu žádné dluhy vůči státu.  Požadovaný uchazeč (náplň práce) musí naprosto korespondovat s činností zaměstnavatele.

Je možné podat hromadnou žádost, kdy je požadováno až 30 uchazečů o zaměstnání. Zařazení do projektu má platnost jeden kalendářní rok.

Zaměstnavatel musí předložit následující povinné dokumenty:

  • Výpis z obchodního, nebo živnostenského rejstříku, dokument nesmí být starší než tři měsíce.
  • Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES.
  • Doporučení od agentury pro podporu podnikání.
  • Potvrzení od Finančního úřadu, že firma nedisponuje žádnými dluhy.
  • Potvrzení od České správy sociálního zabezpečení, firma nesmí mít nedoplatky sociálního zabezpečení zaměstnanců.
  • Čestné prohlášení o tom, že firma nedluží na pojistném za zaměstnance.
  • Čestné prohlášení, že se zaměstnancem uzavře pracovní poměr na minimálně jeden rok.
  • Čestné prohlášení o bezdlužnosti.
  • Pokud se jedná o hromadnou žádost, je nutné doložit vyjádření starosty o ubytování cizinců.

Zaměstnanecká karta

Legálně pracující cizinec musí disponovat takzvanou zaměstnaneckou kartou. Tato karta nahrazuje dlouhodobé pracovní vízum, účelem musí být dlouhodobý pracovní pobyt. Jedná se o jednotný typ víza, je určený pro všechny cizince všech států světa. Opravňuje cizince pobývat v České republice po dobu delší než tři měsíce.

Modrá karta

Modrá karta je obdobou zaměstnanecké karty. Rozdíl je pouze v tom, že cizinec bude vykonávat v České republice takový typ práce, ke které musí disponovat vysokou kvalifikací i praxí.

Zaměstnanecká karta je vydána pro cizince a je vázaná k určitému pracovnímu místu. Podmínkou pro vydání je pracovní smlouva s hrubou mzdou. Je vydána na dobu maximálně dvou let. Je možné i další prodloužení, pokud se zaměstnanec osvědčí a to minimálně 120 dnů před koncem její platnosti.

Díky režimu Filipíny potažmo ekonomické migraci mnoho českých firem získá kvalitní a práceschopné zaměstnance. Jelikož situace na českém trhu má nemalé problémy sehnat tuzemské uchazeče o práci, tento režim je skvělou formou ekonomické udržitelnosti.

Autor: IRS Czech – pracovní agentura


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup