zahradni koupaci jezirko

Jak na provoz koupacího zahradního jezírka? A jaké rostliny zvolit?

Při provozu zahradního okrasného a koupacího jezírka je potřeba myslet na jeho údržbu a zajištění biologického i mechanického čištění. Jak funguje biologická rovnováha v koupacím jezírku? A jakými způsoby lze zajistit mechanické odstranění nežádoucích nečistot? Které rostliny použít do zahradního koupacího jezírka pro zlepšení kvality vody? Jak na to, aby koupací jezírko opravdu fungovalo?

Biologické a  mechanické metody je potřeba kombinovat

Biologické metody pro údržbu zahradních koupacích jezírek spočívají ve využití živých organismů, například vodních a bahenních rostlin nejrůznějších substrátů, kamenů a písku, ve kterých žijí mikroorganismy zajišťující čistou vodu. Mezi mechanické metody čištění vody v zahradním jezírku patří například filtrační jednotka se skimerem, ve které bude na rozdíl od bazénu plavený štěrk anebo granule. Tyto složky zachytí nejen mikroorganismy, ale také nečistoty organického původu a vytvoří z nich anorganickou výživu pro rostliny v regenerační části koupacího jezírka. Pokud se podaří tento koloběh organických a anorganických látek v jezírku držet rovnováze, můžete se těšit z čisté vody. Na biologickou rovnováhu koupacího jezírka mají významný vliv rostliny čistící vodu.

Které rostliny čistí vodu?

Existují dva druhy rostlin, které lze použít v koupacím jezírku pro čištění vody. První skupinou jsou rostliny bahenní, které se na čištění vody podílejí svými kořeny. Vodní rostliny jsou pak schopné zachycovat nečistoty celým tělem a z hlediska použití v jezírku jsou mnohem efektivnější. Rostliny v koupacím jezírku také spotřebovávají nežádoucí nečistoty, okysličí vodu a jejich kořeny jsou plné mikroorganismů, které se rovněž podílejí na čištění vody. Některé rostliny získávají živiny přímo z vody a to tak, že spotřebovávají nežádoucí nečistoty. Existují však i rostliny, které nepotřebuji žádný substrát a lze je tedy do vody pouze uchytit do filtračního substrátu, který je tvořen nejčastěji granulátem, štěrkem anebo pískem.

Kdy sázet rostliny do jezírka?

Chcete-li mít čistou vodu již v průběhu léta, zasaďte dospělé rostliny do jezírka nejpozději začátkem června. Jestliže rostliny do vody zasadíte až v průběhu léta anebo dokonce na podzim můžete očekávat jejich podíl na čištění vody až v příští sezóně. Nejvhodnější rostliny do regenerační části jezírka jsou orobince anebo rákos. Vodu dokážou vyčistit také puškvorec, ostřice a sítina. Při volbě vhodných vodních rostlin myslet také na dekorační funkci jezírka a jejich složení přizpůsobte vzhledu vaší zahrady. Při sázení rostlin buďte opatrní, ať nepoškodíte fólii. Oprava jezírkové fólie není levná záležitost.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup