Audiovizuální technika současnosti

Přítomnost audiovizuální techniky se dnes považuje za zcela samozřejmou nejen v zasedacích místnostech velkých komerčních společností, ale stala se i běžným doplňkem přednáškových sálů, učeben, školních tříd i mnoha víceúčelových prostor.

Moderní audiovizuální technika (dále jen AV technika) s sebou přináší mnoho výhod a nahrazuje již zastaralé, mnohdy těžkopádné, na obsluhu náročné přístroje. Avšak i moderním prostředkům AV techniky je třeba čas od času dopřát servis a údržbu, což bychom v ideálním případě měli svěřit do rukou odborníků.

Audiovizuální technika 1

Výhody AV techniky

Mezi tyto zmíněné výhody AV techniky patří zejména to, že výklady, prezentace, konference a školení učiní názornějšími, protože psané texty, obrázky, schémata, grafy a tabulky zajisté danou problematiku ukáží lépe než prosté mluvené slovo. Prostředky AV techniky také usnadní zapojení účastníků do aktivity či porady, jelikož jim umožní interaktivní manipulaci s diskutovanými materiály. AV technika zesiluje a zefektivňuje příjem informací vzhledem k tomu, že nutí diváky vnímat téma více smysly. A ještě čistě z praktického hlediska nám AV technologie dává příležitost naši aktivitu zaznamenávat, nebo dokonce přenášet (např. pomocí tzv. videokonference) díky snímacím a záznamovým kamerám. Tyto záznamy využijeme pro další sdílení a šíření mezi účastníky projektu.

Jaké AV prostředky můžeme využít?

Dataprojektory

Dataprojektory patří k moderní projekční technice, která v mnohém nahradí (i předčí) dříve hojně využívané zpětné projektory se statickými fóliemi. Jejich nespornou výhodou je, že jejich pomocí lze ve velkém měřítku sdílet nejen předem připravené materiály, obrázky a videa, ale i přímo ukázat procesy a postupy např. v určitém software, při výuce v počítačové učebně atd. Dále můžete např. v kterémkoliv okamžiku programu využít výhod internetu či ukázat i jiné materiály, které si přinesou či vytvoří přítomní účastníci.

Audiovizuální technika 2Promítací a projekční plátna

Promítací a projekční plátna hrají v prezentacích, kde se využívá moderní AV technika, nezastupitelnou roli. Kvalitní projekční plocha ještě více vyzdvihne výhody promítaného obrazu a znásobí efekt, který poskytuje projektor. Skuteční profesionálové nemohou spoléhat na to, že se všude najde vyhovující bílá zeď bez rušivých elementů.

Při projekci menších rozměrů či pro potřeby mobilních prezentací se nejčastěji využívají manuálně ovládaná projekční plátna a stativová plátna (přenosná plátna), které je možné snadno složit a přemístit. Trvalým instalacím např. v učebnách a přednáškových sálech nejlépe vyhoví plátno s elektrickým pohonem, jež lze pohodlně ovládat i dálkovým ovládáním.

Videokonference

AV Technika umožňuje také pořádat a účastnit se tzv. videokonference. Jde o moderní metodu multimediální komunikace, kdy se zároveň přenáší zvuk, obraz i data mezi dvěma a více subjekty.  Pro videokonferenční hovory lze využívat jak běžné počítačové monitory, tak zejména velké plazmové obrazovky a LCD displeje, jejichž efekt přispívá k vytvoření realistického dojmu setkání. Videokonference jsou používány zpravidla v podnikatelském prostředí, kde šetří náklady na cestování. Kromě zobrazovacích displejů je nutné se vybavit také záznamovými či snímacími kamerami, které se postarají o přenos obrazu i na opravdu velké vzdálenosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup