Staňte se investorem edukativní aplikace Lipa Land

Láká vás investování, ale nevíte, kam investovat? Rádi byste investovali své peníze do užitečného projektu? Vyzkoušejte korporátní dluhopisy, které vydávají soukromé firmy, aby se mohly prosadit na nových trzích, upevnit svoji pozici oproti konkurenci či zajistit rychlejší rozvoj svých projektů.

Edukativní aplikace Lipa Land

Edukativní aplikace Lipa Land od společnosti Lipa Learning baví a vzdělává miliony dětí po celém světě. Zábavnou formou zprostředkovává dětem spoustu informací a pomáhá jim s přípravou do školy. Aplikace jsou založeny na nejnovějších poznatcích v oblasti vzdělávání, nabízí hry, knihy s poutavými příběhy, tipy pro rodiče apod. Díky investici do dluhopisů se můžete podílet na této aplikaci i vy.

Specifika korporátních dluhopisů

Korporátní dluhopisy jsou specifické zejména velmi zajímavým úročením. Další předností investice do korporátních dluhopisů je bezpečná forma investování s přiměřeným rizikem. Všechna rizika můžete zhodnotit sami na základě poskytovaných informací. Bezpečnost investice v případě veřejných nabídek dluhopisů zvyšuje i to, že na základě zákona musí společnosti pro veřejné nabízení dluhopisů nejprve získat prospekt od České národní banky a také dodržovat řadu pravidel.

Jak na to?

A jak začít s dluhopisy pro Lipa Learning? Na koho se obrátit pro nákup dluhopisů? Za edukativními aplikacemi stojí společnost EMTC – Czech a. s., která je na trhu již 15 let a má od ČNB schválen prospekt pro veřejné nabízení dluhopisů. Získané prostředky využívá pro zlepšování a rozšiřování stávajících aplikací, vývoj nových aplikací a také rozšiřování jejich dostupnosti. Více informací můžete získat na webu společnosti EMTC – Czech, a. s. v sekci pro investory.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570,  jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570 a dodatek č. 2, který nabyl právní moci 5. 1. 2019, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup