giebel.cz ergo cz nahledovy

Na škody způsobené zaměstnancem existuje vhodné pojištění. Proč má smysl?

Většině lidí se v jejich profesní kariéře přihodí, že způsobí nechtěně určitou škodu svému zaměstnavateli. Protože dnes máme na trhu nejrůznější pojišťovací produkty, tak rovněž v této oblasti existuje řešení tohoto problému. Pojistit je zkrátka možno samotného zaměstnance proti škodám, které způsobí v zaměstnání. Tato pojistka v mnoha ohledech bezpochyby stojí za zvážení, zejména u zaměstnanců, kterým byla do ruky vložena vyšší zodpovědnost.

giebel.cz ergo cz nahledovy

U zaměstnance je důležitá míra zodpovědnosti

Každý zaměstnanec je svým způsobem důležitý, ale někteří zaměstnanci mohou z povahy vykonávané činnosti být vyšším rizikem z pohledu vzniku pojistné události. Dle toho také samotné pojišťovny zaměstnance dělí do různých kategorií. Například ERGO pojišťovna má tři kategorie, kde je standardní pojištění, dále pak pojištění pro řidiče a také doplňková varianta pro řidiče, kteří využívají firemní vozidlo i pro soukromé účely.

Základní pojištění Standard obsahuje:

  • Široký rozsah pojistné ochrany
  • Nízkou spoluúčast
  • Platnost po celém světě

Pojištění je možné sjednat buď z iniciativy samotného zaměstnance, nebo jej může sjednat také zaměstnavatel. Zaměstnavatelé mohou s ohledem na sjednání pojistky pro více zaměstnanců využít také hromadných slev.

giebel.cz ergo cz 01

Řízení auta a obsluha strojů

Jak jste jistě zaznamenali v textu výše, tak je zřejmé, že činnosti, jako je řízení auta a obsluha stroje, jsou obecně považovány za rizikovější, a také proto je pojišťovny řeší v rámci oddělené kategorie. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli tak v těchto případech pokrývá i škody, které vzniknou při daných činnostech. V případě již zmiňované pojišťovny ERGO je zde varianta Řidič, ale také rozšířená varianta Řidič PLUS. Rozšířená varianta je pak vhodná pro zaměstnance, kteří používají služební vozidlo také soukromě.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup